עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

כלים להערכת עובדים במקצועות הבריאות

דף פרופיל

כלי להערכת עובדי מקצועות הבריאות

(מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים מטפלים באמנויות – מוזיקה, תנועה, אמנות, בביבליותרפיה, דרמה, פסיכודרמה)

 

שאלון עבור ליקויי ראייה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

שאלון עבור ליקויי שמיעה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה

 

תאריכון - לוח ארועים

לוח החופשות - משרד החינוך

 

 

טפסים למרכז "אפיק"

מרכז "אפיק"

טפסים לכלל המטפלים:

סיכום התערבות טיפולית - דו"ח לקהילה

דו"ח טיפולי עבור גורמים בקהילה – מכתב מלווה

טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית

הסכמת הורים לטיפול פארא רפואי ו/או הבעה ביצירה

היחידה לאיבחון דידקטי:

הנחיות להפנייה לאבחון - למנהלים/ות ויועצות ביה"ס

הפנייה לאבחון דידקטי - שאלון למחנכת

הפנייה לאבחון דידקטי - שאלון להורים

הסכמת הורים לאבחון דידקטי

טפסים לריפוי בעיסוק

סיכום הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק - לוועדות

סיכום הערכה ומטרות התערבות בריפוי בעיסוק

סיכום הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק

טפסים לקלינאות תקשורת:

דוח סיכום אבחון בטיפול בדיבור

דו"ח סיכום טיפול קלינאית תקשורת לועדת השמה/ועדת שילוב/ועדת זכאות

טפסים לתראפיה ביצירה והבעה:

דוח סיכום טיפול בתראפיה ביצירה והבעה

טופס הסכמת הורים לטיפול באמצעות אומנויות

 

 

טפסים לגזברות:

טופס פרטים אישיים

טופס דוח נוכחות לאפיק

טופס מערכות

טופס הצהרה על מחלה

חופשה גמישה "אפיק"

כללי

טופס כרטיס עובד

טופס בקשה לאישור קצובת נסיעה

טופס דיווח - גמול פיצול

טופס בקשה לשעת רפורמה

טופס בקשה לאישור תוספת שעות זמניות

טופס חלת לחו"ל

טופס בקשה לחופשה

טופס בקשה להעברה

טופס מערכות

מקבץ טפסי חשבות - משרד החינוך מחוז ת"א