עיריית חולון
מינהל החינוך


משרד החינוך
מחוז תל אביב

ראשי

אודות המתי"א

פורומים

צור קשר

חוזר מנכ''ל תשעד/5(א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

כלים להערכת עובדים במקצועות הבריאות

דף פרופיל

כלי להערכת עובדי מקצועות הבריאות

(מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים מטפלים באמנויות – מוזיקה, תנועה, אמנות, בביבליותרפיה, דרמה, פסיכודרמה)

מפת מימדים לקידום בדרגה

 

 

שאלון עבור ליקויי ראייה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה

 לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

שאלון עבור ליקויי שמיעה - גנ"י

תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב/השמה

 

 

לוח תכנון שנתי

 

 

 

 

טפסים למרכז "אפיק"

חוברת קווים מנחים תשע"ח

 

מרכז "אפיק"

טפסים לכלל המטפלים:

סיכום התערבות טיפולית - דו"ח לקהילה

 

דו"ח טיפולי עבור גורמים בקהילה – מכתב מלווה

 

טופס ויתור על סודיות חינוכית/טיפולית

הסכמת הורים לטיפול פארא רפואי ו/או הבעה ביצירה

היחידה לאיבחון דידקטי:

הנחיות להפנייה לאבחון - למנהלים/ות ויועצות ביה"ס

הפנייה לאבחון דידקטי - שאלון למחנכת

הפנייה לאבחון דידקטי - שאלון להורים

הסכמת הורים לאבחון דידקטי

טפסים לריפוי בעיסוק

סיכום הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק - לוועדות

 

סיכום הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק

טפסים לקלינאות תקשורת:

דוח סיכום אבחון בטיפול בדיבור

דו"ח סיכום טיפול קלינאית תקשורת לועדת השמה/ועדת שילוב/ועדת זכאות

טפסים לתראפיה ביצירה והבעה:

מוקדי חוזק וחיזוק תרפיה

 

היגדים לכתיבת תלא תרפיה באמנויות

 

דוח סיכום טיפול בתראפיה ביצירה והבעה

 

טופס הסכמת הורים לטיפול באמצעות אומנויות

 

 

 

 

 

טפסים לגזברות:

טופס פרטים אישיים

טופס דוח נוכחות לאפיק

טופס מערכות אפיק תשעו

טופס הצהרה על מחלה

חופשה גמישה "אפיק"

כללי

טופס כרטיס עובד

טופס בקשה לקצובת נסיעה

טופס בקשה לשעת רפורמה

טופס בקשה לאישור תוספת שעות זמניות

טופס חלת לחו"ל

טופס בקשה לחופשה

טופס בקשה להעברה

טופס מערכות אפיק תשעו


 

מקבץ טפסי חשבות - משרד החינוך מחוז ת"א


 

לוח החופשות - משרד החינוך